Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met uw diëtist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn. Uw diëtist is via de beroepsvereniging DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland) en/of de NVD (Nederlandse Vereniging voor Dietisten) daarbij aangesloten.

Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u deze schriftelijk indient. De klachtencommissie is onpartijdig en u kunt niet terecht met een klacht over schadevergoeding. Een ingezette procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt, of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

Kijk voor actuele regels en voorwaarden op www.klachtenloketparamedici.nl